BWA Krosno / Studium przypadku

Zanim przeczytasz: 

1. Wszelkie sukcesy należą do instytucji. Wniedoczasie jedynie wspierało ją w osiąganiu celów.

2. Przeniesienie rozwiązań 1:1 zazwyczaj nie działa. Jeśli coś Cię tu zainspiruje, postaraj się zastanowić jak dostosować to rozwiązanie do Twojego kontekstu.

Wyzwanie

Zaistniała potrzeba, by przez kilka miesięcy zastąpić osobę, która była odpowiedzialna za komunikację w Galerii. Wniedoczasie miało wypełnić tę rolę i jednocześnie zaproponować usprawnienia w komunikacji, które ułatwią pracę w przyszłości.

O instytucji

Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie to galeria sztuki i otwarte miejsce spotkań dla osób twórczych i wrażliwych na twórczość artystyczną w różnym wieku. Poza rolą w świecie animacji sztuki i edukacji kulturalnej warte wyróżnienia są z pewnością jej projekty skierowane do młodzieży jak choćby kokreacyjne „ObudźMY Miasto”.

Zakres współpracy

 Czerwiec 2021 – Lipiec 2022

Strona www

Projekt strony internetowej instytucji powstał dość dawno. Jednak przygotowanie zupełnie nowej strony byłoby trudne finansowo i operacyjne.

Zamiast tego wprowadziliśmy więc szereg usprawnień:
1. Uporządkowaliśmy menu strony tak, by lepiej odpowiadało obecnym celom.
2. Upewniliśmy się, że główne funkcjonalności działają.
3. Uprościliśmy nawigację.
4. Przepracowaliśmy układ treści, w  tym szczególnie w kwestii oferty edukacyjnej.

Media społecznościowe

Staraliśmy się pisać językiem, który łączy sztukę z doświadczeniami codziennego życia. Poniżej przykład postu, który wernisaż wystawy „Moja matka moja córka” łączy z doświadczeniami dyrektorki, będącej reprezentantką Galerii.

Na Instagramie pokazywaliśmy sztukę w kontekście osób, które ją odbierały, zachęcając, by zdjęcia wybierać tak, żeby dobrze pokazywały społeczność dookoła BWA.

Stała komunikacja i działania dodatkowe

Pierwszym usprawnieniem w tej kwestii był ustalany wspólnie harmonogram komunikacji, który pozwolił nam działać zdalnie i jednocześnie sprawnie i przewidywalnie pozyskiwać informacje. Na tej podstawie mogliśmy proponować kolejne drobne i większe usprawnienia.

– zwiększyliśmy częstotliwość wysyłki informacji prasowych;

– upewniliśmy się, że newsletter – jak do tej pory – będzie regularnie trafiał do osób, które chcą być blisko Galerii;

– zaproponowaliśmy szkic nowego opisu Galerii na podstawie informacji od zespołu i dyrektorki BWA Krosno.

Źródło: Instagram BWA Krosno

Reklamy na Facebooku

Kluczowe projekty wsparliśmy ustawioną przez nas reklamą na Facebooku. Była to m. in. konferencja dla nauczycieli czy rekrutacja na jesienne warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Opinia o naszej pracy:

„Czas współpracy z firmą Wniedoczasie obfitował w nowe spojrzenie na naszą instytucję. Zastanawialiśmy się jak pogodzić specyfikę naszego profilu działalności z oczekiwaniami odbiorców i rynku.  Zawsze w poszanowaniu, porozumieniu i z uważnością firma pomogła nam w ulepszeniu naszej komunikacji w social mediach (Facebook, Instagram), a także w dopracowaniu komunikacji poprzez inne formy.

Dzięki wsparciu specjalistów udało nam się uporządkować sposób komunikacji i jej charakter w social mediach, co przełożyło się na bardziej wyraźny wizerunek, widoczny w środowisku, rozpoznawalny z jakościowych inicjatyw.

Mieliśmy poczucie, że jesteśmy prowadzeni przez kompetentne osoby, których wiedza oparta jest na doświadczeniu i sprawdza się w praktyce”.

Ewelina Jurasz, Dyrektorka BWA Krosno